Skip to content

PROJEKTY UNIJNE

Ocynkownia ogniowa powstała w wyniku realizacji projektu pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII CYNKOWANIA W TLC SP. Z O.O.“ nr umowy: POIR.03.02.02-00-1689/19, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu wdrożona została nowoczesna technologia cynkowania wyrobów stalowych, która pozwala na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów charakteryzujących się:

  • Jednolitą, gładką strukturą powierzchni cynku na wyrobach docelowych,
  • Podwyższonymi właściwościami z zakresu inhibicji korozji (opóźnienie pojawienia się korozji o ok 25%),
  • Możliwościami dłuższego okresu użytkowania.

TLC Sp. z o.o. realizuje projekty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(kliknij w dany temat aby dowiedzieć się więcej):

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE:

TLC © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone